5.388.057.731 €

És la xifra a què ascendia el deute il·legítim de la Generalitat a data de 31 de desembre de 2012, segons l'estudi de la sectorial d'Economia de la Coalició Compromís. Això suposa que 2 de cada 10€ de deute de la Generalitat és il·legítim. La comunitat autonòma valenciana és la primera en deute respecte al PIB de tot l'estat espanyol, que arriba al 30%. Es tracta d'una llosa que hipoteca el nostre futur i de la qual el poble no se n'ha de fer càrrec.

Quin és el deute públic de la Generalitat Valenciana?

El deute públic de la Generalitat Valenciana a 31 de desembre de 2012 es va situar en 29.437 milions d'euros. La xifra més alta de tota la història. Un deute pel qual caldrà pagar enguany, com a mínim, 1.292 milions d'euros d'interessos. 1 de cada 10 euros del pressupost.

És legítim tot el deute públic de la Generalitat?

Tot no. És legítim el deute que ha servit per equilibrar el comptes respecte a les activitats que són pròpies de la Generalitat Valenciana (Sanitat, Educació, Justícia...) quan no hi ha hagut suficients ingressos per a cobrir les despeses. Qualsevol persona, família o empresa s'endeuta per a pagar amb més comoditat. La Generalitat ho fa de manera legítima per a pagar obres necessàries com carreteres, escoles o edificis públics.

Quin deute públic és, per tant, il·legítim en el cas de la Generalitat Valenciana?

És deute il·legítim tots els diners que la Generalitat Valenciana ha injectat per a finançar i/o equilibrar el dèficit (pèrdues) de la negligent gestió de les seues empreses públiques mitjançant ampliacions de capital (adquisició d’accions o participacions) i també els diners prestats a tercers sense que facen res perquè els retornen.

Quants diners són?

Segons l'estudi realitzat per la sectorial d'Economia de la Coalició Compromís, a 31 de desembre de 2011 (últims comptes fiscalitzats per la Sindicatura de Comptes), el deute il·legítim de la Generalitat ascendia a més de 2.942 milions d'euros entre capital i interessos. Pràcticament 500.000 milions de les antigues pessetes. És més del 10% de tots els diners que deu la Generalitat Valenciana actualment. Genera diàriament més de 500.000 euros d'interessos (20.000 euros per hora). Amb eixos diners es podrien construir 39 hospitals o 300 escoles.

Gràfica deute

Quins exemples tenim?

Per exemple, la Ciutat de les Arts i les Ciències S.A., empresa pública, va pagar els convenis amb l'Institut Nóos d'Urdangarin quan ha tingut pèrdues que han obligat la Generalitat a subscriure ampliacions de capital i endeutar-se per això. RTVV ha tingut pèrdues sistemàticament, fent també ampliacions de capital, mentre ha contractat la Champions, la Fórmula 1,... La Generalitat s'ha endeutat per poder pagar totes les pèrdues d'eixes empreses.

Es pagaven des d'eixes empreses a persones contractades sense passar una oposició pública?

Sí. Ho diuen també els informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes que recomanen que no es produïsca esta manera d'actuar sense que se n'haja fet cas. Són moltíssimes persones, que a més, en molts casos, no han patit l'ajust ni han perdut el lloc de treball amb les retallades.

Per què és important denunciar-ho ara?

La crisi i les obligacions derivades de les normes d’estabilitat -les limitacions sobre dèficit i endeutament- han obligat el govern de la Generalitat Valenciana a efectuar importants retallades que perjudiquen el benestar i hipotequen el futur de milers de valencians i valencianes.

Com hem arribat fins a esta situació?

Tenen culpa les polítiques que s’han dut a terme des del Consell des de 1995 en matèria pressupostària, amb els seus projectes megalòmans i d’obres públiques de dubtosa rendibilitat social, a més d’un deficient finançament històric. Especialment és greu l'etapa 2003-2010 de gestió del President Camps.

Quines conseqüències té per a la Generalitat?

Esta pràctica ha creat una situació de caos respecte al pagament de les obligacions de la Generalitat, l’estabilitat dels serveis que presta o l’ocupació dels seus empleats.

I per a la societat en general?

L'ús il·legítim en l’actual situació de crisi dificulta l’accés al crèdit a les famílies i empreses, fa augmentar els tipus d’interès, incrementa el dèficit públic i facilita la justificació de les agressives polítiques de retallades. Amb una greu incidència en el benestar i en el dret al treball dels ciutadans i ciutadanes.

Què podem fer ara?

Auditem els comptes de la Generalitat Valenciana per comprovar si el deute públic respon a necessitats del funcionament operatiu o a unes altres causes, amb la qual cosa identificarem i quantificarem el conegut com a “deute il·legítim”. Després caldrà trobar els instruments legislatius per impedir que se'n torne a generar més i recuperar tot els diners que es puga. Tota la informació que hem usat per a este informe és pública a les liquidacions del Compte General de la Generalitat Valenciana.

Vol dir que no pagarem alguns crèdits?

Ho sabrem quan es puga auditar i comprovar cada cas. Per això, també és important que hi haja una moratòria en el pagament del deute. Caldrà estudiar també les despeses que puguen ser il·legítimes de manera concreta.

Què són els avals de la Generalitat Valenciana?

Són operacions en les quals la Generalitat és fiadora de tercers, majoritàriament empreses del sector públic que es troben, pràcticament totes, en una situació de fallida i insolvència. Suposa un gran perill present i futur, tot i que no es troba contemplat com a deute legítim ni il·legítim als efectes del nostre informe. Són a 31 de desembre de 2011 més de 5.000 milions d'euros de risc viu.

Descarrega l'informe

Per a una anàlisi en profunditat i detallada, consulta l'informe en PDF

generats en interessos des que
has entrat en esta web

El deute il·legítim genera diariament més de 500.000 euros d'interessos